Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 September 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
24 September 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego pracy. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które obejmują typy przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa seksualne, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to zatem sprawy powiązane z formą i wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Comments are closed.